Set og sket

Her finder du nyhedsarkivet.

Ca. 55 personer deltog i Distriktsforeningen Sydthys Kirkevandring tirsdag aften 13. juni. Læs mere


5/6 var der pinsegudstjeneste på Ashøje for hele Sydthy Provsti.Læs mere


Torsdag d. 2. februar var menighedsrådsmedlemmer og præster i Sydthy Provsti inviteret til reception i Hurup Kirkecenter.Læs mere


Der er lavet et nyt tiltag i Snedsted - et tiltag som er for alle i provstiet.Læs mere


Ved kgl. resolution af 13. december 2016 er Line Skovgaard Pedersen ansat som provst for Sydthy Provsti og sognepræst i Hurup-Gettrup-Helligsø Pastorat.Læs mere


Onsdag 30. november var der afslutning for det seneste babysalmesangshold i Hurup Kirke.Læs mere


Provst Søren Dosenrode har søgt sin afsked med henblik på at vende tilbage til sin stilling på Aalborg Universitet.Læs mere


Viser resultater 1 til 7 af 46

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Næste >

Gudstjenesteliste


Arrangementliste