Skole-kirke-samarbejdet

Svende Grøn er ansat som konsulent for skole-kirke-samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø provstier.

Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle og styrke undervisningen i faget kristendomskundskab ved at styrke det lokale samarbejde mellem skole og kirke.

Kristendomskundskab handler, som ordet siger, om kundskab, det vil sige viden, indsigt og forståelse af kristendommen, og det er denne faglige udfordring, som skole-kirke-samarbejdet gerne vil deltage i.
Skolen og Folkekirken er stadig solide bærende kulturinstitutioner i det danske samfund, og det er derfor naturligt at hjælpe hinanden ud fra hver sine udgangspunkter.

Kontakt

SVENDE GRØN
Konsulent

Tlf. 23 43 23 37
sg@km.dk

http://skolekirkesamarbejdet.dk/