Skole-kirke-samarbejdet

Svende Grøn

Konsulent

A.C. Hoppesvej 8, Barslev
7790 Thyholm
Tlf. 23 43 23 37
sg@km.dk

Svende Grøn er ansat som konsulent for skole-kirke-samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier.

Læs mere om skole-kirke-samarbejdet her.