Kirkehøjskole - Bodil Lodberg

25.10.2018 kl. 17:30 - 20:30

”Hus og hjem - en overset økonomi i protestantismen og det danske velfærdssamfund”

I slutningen af 1800-tallet etablerede en række kirkelige foreninger og enkeltpersoner forskellige slags hjem: magdalenehjem, sømandshjem, pige- og drengehjem, soldaterhjem m.fl. Langt op i nutiden er ordet hjem stadig en betegnelse for flere af velfærdssamfundets institutioner, f.eks. plejehjem og forsorgshjem. Hvordan er det gået til, at ordet hjem kom til at omfatte så forskelligartede institutioner? Og hvorfor forbindes hjem i dag næsten altid med positive og bløde værdier – i modsætning til institution? Er der en linje tilbage til den luthersk inspirerede husstandstænkning, som kan forklare en række af velfærdsinstitutionernes indbyggede paradokser? Og har velfærdshistorien overset den betydning, som almindelige mennesker og kirkelige foreninger har haft for opbygningen af det moderne samfund?

Bodil Lodberg, cand. theol., har i foråret 2018 forsvaret en PhD om aftenens emne, underviser på diakonhøjskolen Århus. 

Del dette:
<- Tilbage

Gudstjenesteliste


Arrangementliste