Peronalekonsulenten

ANNI SLOTH

Personalekonsulent

Tlf.: 98 94 46 48
Mobil: 40 33 04 77
aslo@km.dk

Personalekonsulent, Anni Sloth, er ansat til at vejlede og hjælpe menighedsrådenes kontaktpersoner i personalespørgsmål.

Anni er altid klar til at hjælpe og træffes efter aftale.