Provstens side

Årets gang i provstiet

Medio januarFormandsmøde
Medio martsForberedende budgetsamråd
Senest 1. aprilMenighedsråd aflevere årsregnskaber
Primo majProvstesyn (kommer rundt i hele provstiet over en 4-årig periode)
Senest 15. juniMenighedsråd aflevere foreløbig budget
Ultimo augustBudgetsamråd
Primo septemberMenighedsråd aflevere endeligt budget
Senest 15. oktoberRevisionsprotokollat godkendt af menighedsråd

 

 

 

Kontakt

Line Skovgaard Pedersen, provst

Tlf. 97 95 11 84
lspe@km.dk