Menighedsråd

Nedenfor findes navne samt kontaktoplysninger på menighedsrådsformændene ved Sydthys kirker

Agger

Bedsted-Grurup

Boddum-Ydby

Harring

Helligsø-Gettrup

Heltborg

Hurup

Hvidbjerg V. Aa-Ørum-Lodbjerg

Hørdum-Skyum

Nørhå-Sdr. Hå-Hørsted

Snedsted

Stagstrup

Stenbjerg

Vestervig

Visby-Hassing-Villerslev