Menighedsrådsformænd

Nedenfor finder du navne samt kontaktoplysninger på alle menighedsrådsformænd i Provstiet.

Agger menighedsråd
Gitte Elsig Thøgersen
Vesterhavsvej 43, Agger
7770 Vestervig
Tlf. 96 10 49 99
gittekarl@hotmail.com


Bedsted - Grurup menighedsråd 
Bent Møller Jensen
Skellebjergvej 4
7755 Bedsted
Tlf. 97 94 51 15
skellebjergvej4@gmail.com


Boddum - Ydby menighedsråd
Ingrid Ledet Jespersen
Doveroddevej 2B, Dover
7760 Hurup Thy
Tlf. 20 43 23 21
ingrid@kristinelund.eu 


Harring menighedsråd     
Dennis Vigsø
Harring Bro Vej 20, Harring
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 50 82 
cabitol@hotmail.com

Helligsø - Gettrup menighedsråd 
Poul V. Nørgaard
Gykjærvej 7, Gettrup
7760 Hurup Thy
Tlf. 40 33 67 13 
poulvn@yahoo.dk

    
Heltborg menighedsråd 
Lis Skammelsen
Toftumvej 5, Heltborg
7760 Hurup Thy
Tlf. 97 95 27 46 
lis-ebbe@mail.dk

  
Hurup menighedsråd 
Herdis Damgaard Andersen
Thyrasvej 10
7760 Hurup Thy
Tlf. 23 32 27 26
herdis.damgaard@youmail.dk

    

Hvidbjerg v. Aa - Ørum - Lodbjerg menighedsråd
Ulla Hilligsøe
Lodbjergvej 50
7770 Vestervig
Tlf. 26 36 80 59 
uhilligsoee@gmail.com

   
Hørdum - Skyum menighedsråd
Henny Klit
Meldbjergvej 4, Stagstrup
7752 Snedsted
Tlf. 22 81 17 01
h.klit_skyum@ofir.dk


Nørhå - Sønderhå - Hørsted menighedsråd 
Kirsten Ehlers
Knattrupvej 4, Sønderhå
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 90 55
knattrup@post.tele.dk   

   
Snedsted menighedsråd 
Preben B. Dahlgaard
Degnevangen 5
7700 Thisted
Tlf. 97 93 47 41 
degnevangen@godmail.dk


Stagstrup menighedsråd
Frits E. Jensen
Buen 50, Stagstrup
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 10 33 
fej@km.dk


Stenbjerg menighedsråd 
Flemming Bonde Stignæs
Prøvensvej 28, Stenbjerg
7752 Snedsted
Tlf. 29 93 84 38 
fstignaes@gmail.com

  
Vestervig menighedsråd
Margit Nørgaard
Klostermøllevej 65
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 14 03 / 22 58 08 86
aldershv.pm@gmail.com

Visby - Hassing - Villerslev menighedsråd 
Holger Mouritsen
Lethsvej 5, Visby
7755 Bedsted
Tlf. 20 21 93 88
holgerm@live.dk

Gudstjenesteliste


Arrangementliste