Personalekonsulent

Anni Sloth

Personalekonsulent

Rolighed 28, Rolighed
9830 Tårs
Tlf. 98 94 46 48
Mobil 40 33 04 77
aslo@km.dk

Personalekonsulent, Anni Sloth, er ansat til at vejlede og hjælpe menighedsrådenes kontaktpersoner i personalespørgsmål.
Hun træffes efter aftale.

Gudstjenesteliste


Arrangementliste