Præster

Nedenfor finder du provstiets præster samt kontaktoplysninger på disse.

Bart Vanden Auweele

Sognepræst, Hvidbjerg V. Aa, Lodbjerg og Ørum

Hedegårdsvej 40, Svankjær
7755 Bedsted Thy
Tlf. 97 94 81 28
baau@km.dk

Claus Nybo

Sognepræst, Vestervig og Agger


Præstegårdsvej 8
7770 Vestervig
Tlf. 97 94 11 12
cny@km.dk

Else Kaag Bjerg

Sognepræst, Bedsted-Grurup

Vestervigvej 112
7755 Bedsted Thy
Tlf. 
elkb@km.dk

Frits Erik Jensen

Sognepræst, Harring og Stagstrup

Buen 50, Stagstrup
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 10 33
fej@km.dk

Iben Bager Sjødahl

Sognepræst, Snedsted

Snedstedvej 97
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 40 91
ibs@km.dk

Ivan Tabrizi

Sognepræst, Nørhå, Sdr. Hå, Hørsted og Stenbjerg
Ungdomspræst i Sydthy og Thisted Provstier

M. Nielsensvej 9, Nørhå
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 42 21
it@km.dk

Knud Bunde Nielsen

Sognepræst, Boddum-Ydby, Heltborg

VIKAR

Tlf. 40 18 63 91
knbn@km.dk

Lillian Risum

Sognepræst, Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum, Skyum

Lethsvej 9, Visby
7755 Bedsted
Tlf. 97 95 11 33
liris@km.dk

Line Skovgaard Pedersen

Sognepræst, Hurup, Helligsø og Gettrup

Kirkevej 42
7760 Hurup Thy
Tlf. 97 95 11 84
lspe@km.dk

Ruth Smed Folmersen

Sognepræst, Hurup, Helligsø og Gettrup

Vestevej 40, Helligsø
7760 Hurup Thy
Tlf. 29 78 36 90
rsf@km.dk

 
 

Gudstjenesteliste


Arrangementliste