Sogne og kirker

I Sydthy Provsti er der 25 kirker og 15 menighedsråd, og her kan du læse om dem alle.

AGGER

GETTRUP

HASSING

HURUP

HØRSTED

SKYUM

STENBJERG

VILLERSLEV

ØRUM

BEDSTED

GRURUP

HELLIGSØ

HVIDBJERG V. AA

LODBJERG

SNEDSTED

SØNDERHÅ

VISBY

BODDUM

HARRING

HELTBORG

HØRDUM

NØRHÅ

STAGSTRUP

VESTERVIG

YDBY

Kirkerne i Sydthy Provsti ligger tæt og vidner om, at kristentroen tidligt slog rod i denne egn. Det er sandsynligt at kristningen at Thyboerne er sket gennem vikingetidens forbindelse med England; de smalle døre i Hørdum, Villerslev og Hurup kirker tydes som engelsk påvirkning, der fra trækirkerne er bevaret i den romanske byggestil.I Hørdum kirke er der fundet spor af en trækirke. Man må formode, at stenkirkerne i disse sogne afløste ældre trækirker.

Med undtagelse af kirkerne i Agger, Lodbjerg, Stenbjerg og Hørsted, er alle kirkerne i Sydthy Provsti middelalderlige kvaderstenskirker i romansk byggestil.

Meget tyder på, at da den oprindelige domkirke for Nordjylland, Vestervig kirke, stod færdig, er man gået i gang med at bygge landbykirkerne, dvs. efter ca. 1150. Der synes at have været et stenhuggerværksted, hvor den særlige Thybo-døbefont, der findes i de fleste af kirkerne, er blevet tilvirket.

Vore kirker er en lykkelig sammensmeltning af slægternes spor gennem 800 år; man kan så at sige finde detaljer fra hvert slægtled, og det nutidige, at huset stadigvær er rammen om menighedens gudstjeneste og kirkeliv.

Sydthys kirker er i høj grad et besøg værd. De er alle præget af at være gudshuse, bestemet til at danne ramme om gudstjenesten. Derfor opleves de også bedst af den, der giver sig tid til at deltage i søndagens gudstjeneste, men også under et hverdagsbesøg vil man gribes af den stille værdighed, der præger især de gamle kirkers fine og enkle arkitektur.