Agger Kirke

I middelalderen rummede sognet hele 6 byer og en kirke, der nu befinder sig flere kilometer ude i Vesterhavet. 
Den næste kirke lå omtrent hvor strandkanten er i dag, og blev taget af havet i 1832. 
I 1838 indviedes den nuværende kirke, tegnet af arkitekten C. F. Hansen, som altså er sognets tredie.
Kirken rummer en del inventar fra de tidligere kirker. Døbefonten af granit fra o. 1200, altertavle og krucifiks fra o. 1500, dåbsfad fra 1575, samt prædikestol fra ca. 1600. Lysestagerne på altret er fra 1625, kirkeklokken fra 1720. 
Kirkeskibet fra 1841, altertavlens maleri fra 1880, samt orglet fra 1977 hører til den nuværende kirkes bidrag til historien.
Frederik VI's navnetræk over våbenhusdør.
Omfattende restaurering og tilbygning af forhal i 1988.
De to kirkegårde bærer præg af befolkningens nære tilknytning til havet. Især gravstedet for 13 fiskere, som forulykkede i samme novemberstorm 1893 og monumentet "Bølgen" af billedhuggeren Erik Heide, rejst på hundredårsdagen for forliset.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Sognets hjemmeside

www.agger-kirke.dk

Kalender - Agger kirke

Gudstjenester

Arrangementer