Harring Kirke

Lille, ensomt beliggende kirke. 

På alterbordet, der er muret af granitkvadre, står en lutheransk fløjaltertavle fra 1590.

Fra kirkegården er der udsigt til herregården Øland, som kirken har hørt under.

Brochure med rids af kirkens historie er fremlagt i våbenhuset.

I sognet ligger Det gamle Missionshus i Thy TABOR (Museum / udflugtsmål).

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Kalender - Harring kirke

Gudstjenester

Arrangementer