Harring Kirke

Lille, ensomt beliggende kirke.
På alterbordet, der er muret af granitkvadre, står en lutheransk fløjaltertavle fra 1590.
Fra kirkegården er der udsigt til herregården Øland, som kirken har hørt under.
Brochure med rids af kirkens historie er fremlagt i våbenhuset.
I sognet ligger Det gamle Missionshus i Thy TABOR (Museum / udflugtsmål).

Læs mere og se flere billeder fra kirken her.


Sognepræst

Frits Erik Jensen

Sognepræst, Harring og Stagstrup

Buen 50, Stagstrup
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 10 33
fej@km.dk

Menighedsråd

Gudstjenesteliste


Arrangementliste