Hassing Kirke

Ifølge overleveringerne en af Thys ældste kirker, hvorfor også en del af kirkegården benævnes Hanherreds kirkegård. Da Hanherred ikke selv havde en kirke og kirkegård dengang, så drog de til Hassing med deres døde og begravede dem i indviet jord. 

Kirken er udstyret med efterreformatoriske kalkmalerier i koret. I korets sydside spedalskhedsvindue med palmeornament. Kvader med Andreaskors i nordmuren.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Sognets hjemmeside

https://www.5sogne.dk/

Kalender - Hassing kirke

Gudstjenester

Arrangementer