Helligsø Kirke

Romansk kor og skib. Den oprindelige norddør er stadig i brug. Syddøren er tilmuret. Våbenhuset tilbygget omkring 1875 og tårnet i 1928.
Alterbord af granitkvadre. Døbefont romansk. Altertavle og prædikestol renæssance fra omkring 1600. Korbuekrucifiks fra 1450-1500. Præstestol fra 1770.
Ved indgangen mindesten for biskop Erik Jensen udført af Erik Heide.

Læs mere og se flere billeder fra kirken her.


Sognepræster

Ruth Smed Folmersen

Sognepræst, Hurup, Helligsø og Gettrup

Vestevej 40, Helligsø
7760 Hurup Thy
Tlf. 29 78 36 90
rsf@km.dk

Line Skovgaard Pedersen

Sognepræst, Hurup, Helligsø og Gettrup

Kirkevej 42
7760 Hurup Thy
Tlf. 97 95 11 84
lspe@km.dk

Menighedsråd

Gudstjenesteliste


Arrangementliste