Helligsø Kirke

Romansk kor og skib. Den oprindelige norddør er stadig i brug. Syddøren er tilmuret. Våbenhuset tilbygget omkring 1875 og tårnet i 1928. 

Alterbord af granitkvadre. Døbefont romansk. Altertavle og prædikestol renæssance fra omkring 1600. Korbuekrucifiks fra 1450-1500. Præstestol fra 1770. 

Ved indgangen mindesten for biskop Erik Jensen udført af Erik Heide.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Kalender - Helligsø kirke

Gudstjenester

Arrangementer