Hørsted Kirke

Ca. 1475, og bygget dels af munkesten og rå kampesten. Tårn tilbygget i 1936.
Altertavle med maleri fra 1867 af E. Holm, Thisted, "Lader de små børn komme til mig".
Den lille granitfont formodes oprindeligt at have fungeret som vievandskar i Sønderhå kirke.
Prædikestolen i det lille hyggelige kirkerum er fra ca. 1610, med evangelistmalerier i felterne fra o. 1800

Læs mere og se flere billeder fra kirken her.


Sognepræst

Ivan Tabrizi

Sognepræst, Nørhå, Sdr. Hå, Hørsted og Stenbjerg
Ungdomspræst i Sydthy og Thisted Provstier

M. Nielsensvej 9, Nørhå
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 42 21
it@km.dk

Menighedsråd


Sognets hjemmeside

www.nssh.dk

Gudstjenesteliste


Arrangementliste