Hørsted Kirke

Ca. 1475, og bygget dels af munkesten og rå kampesten. Tårn tilbygget i 1936. 

Altertavle med maleri fra 1867 af E. Holm, Thisted, "Lader de små børn komme til mig". 

Den lille granitfont formodes oprindeligt at have fungeret som vievandskar i Sønderhå kirke. 

Prædikestolen i det lille hyggelige kirkerum er fra ca. 1610, med evangelistmalerier i felterne fra o. 1800.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Sognets hjemmeside

https://www.nssh.dk/

Kalender - Hørsted kirke

Gudstjenester

Arrangementer