Ørum Kirke

Kirken ligger i Ørum midt på strækningen mellem Svankjær og Lodbjerg. Den ligger i den sydøstligste ende af sognet tæt ved Ørum sø og voldstedet af Ørum Slot. Bygningen består af kor og skib fra romansk tid samt et gotisk tårn. På sydsiden af skibet ses udvendigt et nu tilmuret spedalskhedsvindue.
Altertavle i landlig højrenæssance, dateret 1611. I korgavlen billedrelief med dyremotiv.
Interessant sejlskibsmodel fra 1732.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Kalender - Ørum kirke

Gudstjenester

Arrangementer