Skyum Kirke

Døbefont med mandsnavnet "Kir" i runer.
På ydermurene er der kvaderstensrelieffer; motivet på nordsiden er et ansigt og på sydsiden løver.
Kirkeklokkens indskrift viser, at den oprindelig var bestemt for Hvidbjerg kirke på Thyholm.
Kirken har været i brug i 800 år.

Læs mere og se flere billeder fra kirken her.


Sognepræst

Lillian Risum

Sognepræst, Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum, Skyum

Lethsvej 9, Visby
7755 Bedsted
Tlf. 97 95 11 33
liris@km.dk

Menighedsråd


Sognets hjemmeside

www.5sogne.dk

Gudstjenesteliste


Arrangementliste