Stagstrup Kirke

Som alterprydelse tjener et forgyldt kors.
Kalkmaleri i kirkens apsis (alterbillede) fra 1942 af Rud-Petersen.
Kirken er Vejkirke. – Åben: sommertid alle dage 8-17, vintertid alle dage 9-16.
I tårnrummet er der en pult med Bibel, Salmebog og Gæstebog. Postkort med bønner og Bibelcitater fremlagt.
Lige ved hovedvej A11. Skilt med ”Vejkirke” ved hovedvejen gennem Thy
viser vej til kirken. – Velkommen indenfor!
Læs mere på www.vejkirke.dk
Ved kirkens istandsættelse 1938 blev kirketårn og apsis genopført på
det oprindelige fundament. Ny kirkefolder fra 2010.

Læs mere og se flere billeder fra kirken her.


Sognepræst

Frits Erik Jensen

Sognepræst, Harring og Stagstrup

Buen 50, Stagstrup
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 10 33
fej@km.dk

Menighedsråd

Gudstjenesteliste


Arrangementliste