Stagstrup Kirke

Som alterprydelse tjener et forgyldt kors.
Kalkmaleri i kirkens apsis (alterbillede) fra 1942 af Rud-Petersen.

Kirken er Vejkirke. – Åben: sommertid alle dage 8-17, vintertid alle dage 9-16.

I tårnrummet er der en pult med Bibel, Salmebog og Gæstebog. Postkort med bønner og Bibelcitater fremlagt.
Lige ved hovedvej A11. Skilt med ”Vejkirke” ved hovedvejen gennem Thy viser vej til kirken. – Velkommen indenfor! Læs mere på www.vejkirke.dk

Ved kirkens istandsættelse 1938 blev kirketårn og apsis genopført på det oprindelige fundament. Ny kirkefolder fra 2010.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Kalender - Stagstrup kirke

Gudstjenester

Arrangementer