Vestervig Kirke

Regnes for Nordens største landsbykirke (600-1000 siddepladser). 

Opført i 1100-tallet som kloster- og helgenkirke for Sct. Thøger. Sognekirke fra 1536. Gennem middelalderen stor valfart til helgengraven og helligkilden på gl. kirkegård nordvest for kirken, hvor fundamenterne af den oprindelige sognekirke fra o. 1040 endnu kan spores. Fra klostertiden ses på kirkens sydside Nordeuropas eneste solur med klosterets bedetider. 

På kirkegårdens nordside ses Liden Kirstens og Prins Buris' usædvanlige gravsten. 

I kirken Danmarks ældste, daterede gravsten, lagt over kanniken Atte, død 1217. 

Sjælden døbefont af norsk klæbersten fra o. 1300. Kalkmalerier fra 1400-tallet. Fra perioden 1600-1800 ses adelsbegravelser, samt en unik pietistisk altertavle fra 1735-40. 

Kirken blev gennemgribende restaureret 1917-21. 

Kirkens orgel fra 1978 (udvidet 2010) er stiftets største (53 stemmer) og bruges hver søndag ved gudstjenesterne, samt ved talrige koncerter i sommerperioden.

I byen findes Vestervig Kirkemusikskole.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Kalender - Vestervig kirke

Gudstjenester

Arrangementer