Villerslev Kirke

Villerslev kirke har efterreformatoriske kalkmalerier i kirkens skib. På korbuevæggen hænger to figurer fra meget gammel altertavle. De forestiller "Nådesstolen" og "Annaselvtredje" (Jesusbarnet, moderen Maria og mormoderen Anna). Og på sin oprindelige plads midt i korbuen hænger den korsfæstede. Tympanonen - dvs. stenen over indgangsdøren viser forbindelseslinier til gammel engelsk byggeskik.

I tårnets nordside sengotisk dør, der tidligere har tjent som indgang. Ved våbenhus ejendommlig sten med skåltegn.

Kontakt

Sognepræsten

Menighedsråd

Sognets hjemmeside

https://www.5sogne.dk/

Kalender - Villerslev kirke

Gudstjenester

Arrangementer